เกี่ยวกับเรา

รวมเรื่องราวและประวัติของโรงเรียนวัดเขาขลุง

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเขาขลุง

ที่อยู่ :หมู่ที่ 5 บ้านเขาขลุง
ตำบล :เขาขลุง
อำเภอ :บ้านโป่ง
จังหวัด :ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :70110
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง :10 ก.ย. 2473
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เขาขลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :20 กิโลเมตร