การส่งเสริมความรู้ เรื่องเชื้อดื้อยาฯ

ด้วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แจ้งว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้ดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๔ ได้กําหนดให้มีการรณรงค์สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทยตลอด ทั้งเดือนพฤศจิกายน

เรื่องกระจิบท้องเสีย

เรื่องหนูฝ้าย กับหมอใจดี และเชื้อดื้อยา

เรื่องหนูฝ้าย ตาเสริม เภสัชกรสุขใจ ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา

เรื่อง ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา

เพลง อย่าพึ่ง

เรื่อง เหตุเกิด ณ ห้องประชุม

อย่าใช้ยาอม ok

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.