สมัครเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดเขาขลุง

วิธีสมัครเรียน 📝

นักเรียนสามารถเลือกวิธีสมัครเรียนได้ 4 วิธี ดังนี้

  1. สมัครเรียนด้วยบัญชี Line
  2. สมัครเรียนด้วยบัญชี Facebook
  3. สมัครเรียนด้วยบัญชี Google
  4. สมัครเรียนด้วยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน

👉 เลือกวิธีสมัครเรียนเพียง 1 วิธีเท่านั้นนะครับ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.